ULB Contact List

Name of the ULB MC/CEO/EC Contact No Dy. MC/CEO/EC Contact No Official ULB Land phone No Official ULBs Mail id
Agartala M.C Shri Debapriya Bardhan, IAS 9436120070 Dibyendu Chakraborty 94364 56243 (0381)-2385507, 2383646, 2385149 amc.tripura@gmail.com
Amarpur N.P Bijoy sinha 94364 50590 Amit chanda 85751 07106 (03821)-263224 eoampnp@gmail.com
Ambassa M.C Vaishanavi B 80191 52801 Ashu Ranjan Devbarma 70055 02936 npdhalai@gmail.com
Belonia M.C Manik Lal Das 7005753795 Sadesh Devbarma 82250 01714 (03823)-222276 ceobeloniamunicipalcouncil@gmail.com
Bishalgarh M.C Jayanta Bhattacharjee 9774726755 Tridip Saha 9436136224 bnpblg@gmail.com
Dharmanagar M.C Kamalesh Dhar 9366097648 Manik Chakraborty 7629912756 (03822)-220484 nagartripuradmn@gmail.com
Jirania N.P Jiban Krishna Acharjee 94365 03236 Paritosh Debbarma 9862521497 jiranianp2013@gmail.com
Kailasahar M.C Santi Ranjan Chakma 708554128 Jayanta Jamatia 9717624645 (03824)-223264, (03824)-222330 kailashaharnp2011@gmail.com
Kamalpur N.P Abhijit Chakraborty 9485020502 Sudhan Debbarma 9436495673 (0382)-6262222 kamalpur.np@gmail.com
Khowai M.C Ashit kumar Das 9862771897 C.K.Malsum 7005769893 (0382)-5222283 khowainagarpanchayat@gmail.com
Kumarghat M.C Subrata Bhattacharjee 94361 22289 Kishore Sarkar 70053 68442 (0382)-4261200 eonp.kumarghat@gmail.com
Melaghar M.C Ratan Bhowmik 94369 92405 Shibajyoti datta 94023 82285 melaghar.mc@gmail.com
Mohanpur M.C Subhash Datta 8837244199 Sajal Debnath 98629 71836 (0381)-2343006 mohanpur.nagarpanchayat@gmail.com
Panisagar N.P MR Rajat Pant (IAS) 8476089506 Pradip Debbarma 8731034408 (0382)-2271021 panisagarnp@gmail.com
Ranirbazar M.C Jiban Krishna Acharjee 94365 03236 Santunu Datta 7005817292 rnbtrip.np@gmail.com
Sabroom N.P Debdas D/b 94369 88266 Krishanu De 7005348893 (03823)-3270251 sabroomnagarpanchayat@gmail.com
Santirbazar M.C Abhedananda Baidya 9436473162 Pritam Sarkar 7085576677 (0382)-3272668 santirbazarnp@gmail.com
Sonamura N.P Ratan Bhowmik 94369 92405 Kabita Debbarma 9402166701 (0381)- 2750261 nagarpanchayat.sonamura@gmail.com
Teliamura M.C Muhammad Sajad P 84159 61275 Shirsendu Debbarma 9862684124 (0382)-5262218 teliamuranp@gmail.com
Udaipur M.C Anirudra Roy 8787801424/ 8415905210 Bhabesh Bhadra 8837047922 (03821)-222338 udaipurnagarpanchayat2013@gmail.com