ULB Contact List

Name of the ULB MC/CEO/EC Contact No Dy. MC/CEO/EC Contact No Official ULB Land phone No Official ULBs Mail id
Agartala M.C Siddharth Shiv Jaiswal, Commissioner AMC (IAS) 8191008971 Dibyendu Chakraborty 94364 56243 (0381)-2385507, 2383646, 2385149 amc.tripura@gmail.com
Amarpur N.P Bijoy sinha 94364 50590 Amit chanda 85751 07106 (03821)-263224 eoampnp@gmail.com
Ambassa M.C J.V DUATI 7085840405 Ashu Ranjan Devbarma 70055 02936 npdhalai@gmail.com
Belonia M.C Manik Lal Das 7005753795 Sadesh Devbarma 82250 01714 (03823)-222276 ceobeloniamunicipalcouncil@gmail.com
Bishalgarh M.C Jayanta Bhattacharjee 9774726755 Subrata Datta 70058 76596 bnpblg@gmail.com
Dharmanagar M.C Kamalesh Dhar 9366097648 Manik Chakraborty 7629912756 (03822)-220484 nagartripuradmn@gmail.com
Jirania N.P Subhash Dutta 88372 44199 Ampuia Darlong 70052 40231 jiranianp2013@gmail.com
Kailasahar M.C Shanti Ranjan Chakma 70855 14128 Manas Murasing 8132853301 (03824)-223264, (03824)-222330 kailashaharnp2011@gmail.com
Kamalpur N.P Sushanta Kumar Sarkar 94364 58305 Sudhan Debbarma 94364 95673 (0382)-6262222 kamalpur.np@gmail.com
Khowai M.C Ashit kumar Das 9862771897 C.K.Malsum 7005769893 (0382)-5222283 khowainagarpanchayat@gmail.com
Kumarghat M.C Sandip Chakraborty 96124 53534 Kishore Sarkar 70053 68442 (0382)-4261200 eonp.kumarghat@gmail.com
Melaghar M.C Subrata Majumder 94364 70988 Dibyendu Das 81190 32039 melaghar.mc@gmail.com
Mohanpur M.C Prasun De 8787489983 Rimi Debbarma 9862640677 (0381)-2343006 mohanpur.nagarpanchayat@gmail.com
Panisagar N.P L Darlong 94364 75103 Pradip Debbarma 87310 34408 (0382)-2271021 panisagarnp@gmail.com
Ranirbazar M.C Subhash Dutta 88372 44199 Santunu Datta 7005817292 rnbtrip.np@gmail.com
Sabroom N.P Debdas D/b 94369 88266 Krishanu De 7005348893 (03823)-3270251 sabroomnagarpanchayat@gmail.com
Santirbazar M.C Argha Saha 7628042138 Pritam Sarkar 7085576677 (0382)-3272668 santirbazarnp@gmail.com
Sonamura N.P Subrata Majumder 94364 70988 Kabita Debbarma 94021 66701 (0381)- 2750261 nagarpanchayat.sonamura@gmail.com
Teliamura M.C Bireswar Bhattacharjee 8787593157 Sajal Debnath 9862971836 (0382)-5262218 teliamuranp@gmail.com
Udaipur M.C Anirudra Roy 8787801424/ 8415905210 Kaberi Nath 8696051368 (03821)-222338 udaipurnagarpanchayat2013@gmail.com